Rizikové kácení stromů :

Zabýváme se péčí o stromy rostoucí v blízkosti lidských sídel, v parcích, alejích kolem komunikací i jinde.

Nabízíme:

Prořez stromů:

zdravotní, redukční, výchovný a bezpečnostní: odstranění suchých a nebezpečných větví

Zajištění podchodné a podjezdné výšky

Bezpečnostní vazby:

zajištění stromů lanovými systémy

Rizikové kácení:

ve ztížených podmínkách provádíme kácení pomocí lezeckých a lanových technik

Kácení pomocí mechanizace:

vysokozdvižné plošiny, jeřáby

Zajišťujeme také likvidaci dřevní hmoty:

větve, kmeny, pařezy


Komplexní péče o dřeviny :

Prořezávání stromů:

Zabýváme se odborným prořezáváním stromů – zdravotní řez, bezpečnostní řez, případně řez ovocných stromů.

Redukční řez stromů:

Redukce koruny stromu směřující k zachování existence stromu a zajištění bezpečnosti v jeho okolí.

Stabilizace koruny vázáním:

Vyvázání nestabilní koruny s použitím moderních vázacích technologií.

Výsadba a přesazování stromů:

Výsadba stromů a keřů a přesazování stromů do stáří cca dvaceti let.

Ruční odstraňování pařezů:

Odstraňování pařezů v místech, kde nelze využít těžkou techniku.

Úprava Klášterní zahrady    Zahrada Hamrníky


Zahrada Hamrníky    Zahrada Hamrníky


Stromolezectví    Věnce


Stromolezectví    Věnce


Stromolezectví    Věnce